Banyan Tree – ông chủ mới của dòng vốn tỷ đô tại Việt Nam