Banyan Tree Residences: Nhà đầu tư “xuống tiền” nhờ xu hướng phát triển bền vững