Con đường di sản miền Trung góp phần hút khách đến Laguna Lăng Cô