Giá trị tinh thần của Banyan Tree Residences là lợi điểm lớn nhất hút giới đầu tư thượng lưu