Golf trở thành “món ăn tinh thần” hấp dẫn giới siêu giàu