Hầm Hải Vân 2 chuẩn bị thông xe, tín hiệu đáng mừng cho nhà đầu tư Banyan Tree Residences