Hàng loạt điểm Casino đã và đang mở ra tại khu vực miền Trung.