Huế trở thành tâm điểm mới trên thị trường bất động sản miền Trung trong năm 2018