Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô được cấp giấy phép kinh doanh Casino đầu tiên tại Miền Trung