Khu phức hợp nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô sở hữu vị trí vàng