Laguna Lăng Cô – Đích đến định danh đẳng cấp tầng lớp thượng lưu