Laguna Lăng Cô là một trong 6 khu nghỉ dưỡng của Việt Nam đạt giải thưởng danh giá thế giới