Laguna Lăng Cô vinh dự nhận giải bạc Earthcheck 2018