Lộ diện siêu dự án bất động sản hơn 2 tỷ USD ở Huế