Sắp hoàn thành Hầm Hải Vân 2, Du lịch và BĐS Huế được hưởng lợi