Quy hoạch Huế

Tháng Bảy 20, 2018

Quy hoạch chi tiết khu đô thị Chân Mây – Lăng Cô, Thừa Thiên Huế

Xét thấy vai trò quan trọng trong tiến trình quy hoạch khu đô thị Chân Mây Lăng Cô,  Bộ Xây dựng có văn bản số 1613/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc rà soát lại quy hoạch QHCXD KKT Chân Mây – Lăng Cô  Quy hoạch chi tiết khu đô […]