Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Huế trở nên sôi động trong năm 2018