Tổng quan khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô – “thỏi nam châm” hút nhà đầu tư