Từ Quốc hoa đến biểu tượng thượng lưu của khu nghỉ dưỡng tỉ USD Laguna Lăng Cô