Vịnh Thâm Thủy “phiên bản Việt’ tại miền Trung, có hay không ?